z
Açılmayan linkmi var ? Bize

OFİRİKSON | ÖĞRETMEK UNUTMAKTAN İYİDİR.

Ibadet

» İbadetin Anlamı ve Kapsamıİbadet kavramı sözlükte ; kulluk,tapma,tapınma,kulluk görevini yerine getirme gibi anlamlara gelir.İslami bir kavram olarak ise ibadet,insanın Yüce Allah'a karşı kulluk görevini çeşitli şekillerde ifade etmesidir.

 

 İslam dininde ibadet insanın yaratılış amacı kabul edilmiştir.Tarih boyunca gönderilen bütün peygamberler de insanları , Yüce Allah'a inanmaya ve ona ibadet etmeye çağırmışlardır.Allah'a  nasıl ibadet edileceğini uygulamalı olarak öğretmişlerdir.

 

 İslam dininde emredilen ibadetler farz,vacip ve sünnet olmak üzere üç bölümde değerlendirilir.Yüce Allah'ın açık ve kesin bir şekilde yapılmasını istediği ibadetler farzdır.Yüce Allah'ın emrettiği fakat farz kadar açık ve kesin olmayan ibadetleri yerine getirmek ise vaciptir.İslam dininde yer alan bazı ibadet ve davranışlar sünnettir.Sünnet; Hz Muhammed'in söz, fiil ve takrirlerini yani güzel görüp onayladığı şeylerdir.

 

 İslam dininde emredilen ibadetler; bedenle,malla, hem mal hem bedenle olmak üzere başlıca üç başlığa ayrılır.Örneğin namaz ve oruç bedenle,zekat,fitre mal ile hac ise hem beden hem mal ile yapılan ibadetlerdir.

Bir Yudum Hikaye

Evin minik faresi, duvardaki çatlaktan bakarken çiftçi ve eşinin mutfakta bir paketi açtıklarını gördü. Kendi kendine: İçinde hangi yiyecek var acaba ? Devamını Gör